Naprawa silników komutatorowych

Naprawa silników komutatorowych jest usługą, dzięki której można się pozbyć różnych usterek i uszkodzeń występujących w jednostkach napędowych tego typu. Awarie te najczęściej objawiają się trudnościami z rozruchem oraz pracą, nadmiernym poborem prądu, zbyt dużymi prędkościami obrotowymi lub zwiększonym iskrzeniem, a także nierównomiernym działaniem. Serwisowaniem tych maszyn zajmuje się nasze Centrum Regeneracji.

Na czym polega naprawa silników komutatorowych?

Naprawa silników komutatorowych jest niezbędna, jeżeli urządzenie z jakiegoś powodu nie funkcjonuje prawidłowo. W jednostkach tego typu najważniejszym elementem jest wirnik, wykonany z pakietem elektronicznych blach oraz wyposażony w uzwojenie zestawione z komutatorem. Za doprowadzenie prądu odpowiadają szczotki węglowe, które podczas pracy wykonują charakterystyczny ślizg. Wirnik powinien poruszać się pod wpływem oddziaływania przepływającego prąd, a także wytwarzanego przez stojan pola magnetycznego. Jeżeli płynący przez wirnik prąd nie będzie prawidłowo przełączany przez komutator kierunku, ruch nie może odbywać się w sposób ciągły i występują problemy z właściwym działaniem silnika.

Prąd stały

Jednostki komutatorowe prądu stałego o niewielkiej mocy zwykle wyposażane są w magnes trwały. Ze względu na brak zasilania stojana, straty są skutecznie eliminowane. Takie jednostki stosowane są w prostych napędach, rozrusznikach oraz urządzeniach domowych zasilanych baterią lub z sieci. W silnikach o większej mocy stojan ma postać elektromagnesu o litym magnetowidzie. Takie silniki o mocy sięgającej kilkuset kW znajdują zastosowanie w przemyśle i transporcie, a także napędach urządzeń wymagających regulacji prędkości obrotowej i rozruchu pod obciążeniem. Jednostki te narażone są na liczne awarie.

Mężczyzna naprawiający silnik komutatorowy

Prąd przemienny

Jednostki komutatorowe mogą być zasilane także prądem przemiennym. W takim przypadku stojan silnika jest elektromagnesem z obwodem magnetycznym wykonanym z pakietu blach elektrotechnicznych, czyli podobnie jak wirnik. Takie jednostki mają bardzo duży moment rozruchowy. W przeciwieństwie do jednofazowych silników indukcyjnych nie wymagają kondensatora, a ponadto osiągają wyższe obroty i są lżejsze. Maszyny o mocy do 2 kW znajdują zastosowanie w różnych urządzeniach domowych oraz elektronarzędziach, które mogą ulegać różnym uszkodzeniom na skutek intensywnej eksploatacji.

Kiedy naprawa silników komutatorowych jest konieczna?

Naprawa silników komutatorowych poprzedzona jest kompleksową diagnostyką, która pozwala na określenie rodzaju uszkodzenia oraz wykrycie potencjalnych przyczyn awarii. Na jej podstawie opracowujemy także sposób dalszego postępowania, a tym samym wybór najbardziej odpowiednich metod serwisowych. Istnieją pewne specyficzne objawy awarii, których rozpoznanie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia określonych działań. W Centrum Regeneracji jesteśmy w stanie sprawnie wyeliminować różne usterki występujące w tego typu jednostkach.

Problemy z pracą, utrudniony rozruch i nadmierny pobór prądu

Jeżeli silnik nie pracuje prawidłowo, przyczyną może być przerwa w uzwojeniu lub obwodzie stojana. W takiej sytuacji konieczne jest sprawdzenie obwodu induktorem, a następnie wyeliminowanie przerwy lub przezwojenie stojana. Silnik może przestać pracować także na skutek zakleszczenia się szczotki w obsadzie. Rozwiązaniem będzie wówczas weryfikacja luzu, oczyszczenie obsad lub wymiana szczotek. Jeżeli przerwa występuje w uzwojeniu wirnika, niezbędne może się okazać jego przezwojenie. Przerwa w obwodzie kondensatora przeciwzakłóceniowego sugeruje zwykle konieczność jego wymiany. Jeżeli występują problemy z rozruchem, musimy wykryć potencjalne przebicie do masy i wykonać przezwojenie. Podczas oględzin problemem często okazuje się nadmierny pobór prądu. W takim przypadku przyczyną również może być przebicie izolacji do masy lub zwarcie kondensatora przeciwzakłóceniowego, co wymaga przezwojenia lub wymiany.

Zbyt duże wartości obrotowe i nadmierne iskrzenie

W jednostkach komutatorowych pojawiają się też problemy ze zbyt dużymi prędkościami obrotowymi. Przyczyną tego rodzaju usterek jest zazwyczaj zwarcie międzyzwojowe w uzwojeniu stojana, co można wyeliminować poprzez odpowiednie sprawdzenie rezystencji oraz przezwojenie. Do nadmiernego iskrzenia szczotek silnika dochodzi zazwyczaj na skutek występowania zwarć między wycinkami komutatora. W takiej sytuacji musimy zmierzyć rezystencję między nimi, a następnie przezwoić lub wymienić wirnik. Jeżeli przyczyną jest nadmierne zużycie komutatora, prawdopodobnie trzeba go przetoczyć lub wymienić. Zapraszamy do skorzystania z oferty Centrum Regeneracji, gdzie przeprowadzamy kompleksowy serwis jednostek komutatorowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej diagnozy oraz do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań.